วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรณรงค์หยอดวัคซีนตัดตอนเชื้อ 'โปลิโอ' ในเด็กกลุ่มเสี่ยง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรณรงค์หยอดวัคซีนตัดตอนเชื้อ 'โปลิโอ' ในเด็กกลุ่มเสี่ยง นายวรภรณ์ คงอุดหนุน รองนายกเทศ มนตรีนครสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2551 เพื่อให้วัคซีนโปลิโอในกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งเป็นเด็กที่ได้รับวัคซีน ไม่ครบ และเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโปลิโอ ซึ่งอาจนำมาจากนอกประเทศ ตลอดจนเป็นการป้องกันไม่ให้มีการระบาดในประเทศไทยอีก โดยร่วมมือ ร่วมใจ กวาดล้างโปลิโอในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และแรงงานต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี เพื่อให้ครอบคลุมไม่ต่ำกว่า 90% ซึ่งจะมีขึ้นอีกครั้งในวันที่ 14 มกราคม 2552 รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกว่า สำหรับจุดบริการหยอดวัคซีนโปลิโอ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ซึ่งมีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สาขาสวนหลวง ร.9, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี หน้าตาปี, ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝั่งบางใบไม้, โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลศรีวิชัย, โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต, โรงพยาบาลทักษิณ, ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส, ศูนย์สุขภาพชุมชนโพหวาย, สถานีอนามัยมะขามเตี้ย, สถานีอนามัยบางกุ้ง, คลินิกแพทย์ด้านกุมารแพทย์ (นอกเวลาราชการ) และจุดบริการหยอดวัคซีนโปลิโอในชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 แห่ง ซึ่งทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะปิดป้ายไว้ตามสถานที่ดังกล่าว "เด็กที่อยู่ในโรงเรียน สถานเลี้ยงเด็ก เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการหยอดวัคซีนโปลิโอ โดยไม่ต้องนำเด็กออกมารับบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยกรุณาติดต่อสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่าน" นายวรภรณ์ กล่าว.

ประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการขยะชุมชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดการขยะชุมชน

 
7วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำชุมชนรุ่นที่ ๓ เพื่อสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ในการจัดการขยะชุมชนเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวรภรณ์ คงอุดหนุน รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนนวตกรรมชุมชนหัวแหลมพัฒนา
 จากการดำเนินงานเชิงรุกที่นำเอาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาใช้จนชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ ๑ใน ๑๕ ของประเทศไทย ที่จะได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ และผลจากการตรวจเยี่ยมของทีมประเมินความพร้อมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา เพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ตามบริบทของชุมชนที่แตกต่างกัน แต่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันคือ การจัดการขยะโดยชุมชนเอง สำหรับโครงการดังกล่าวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีดำเนินการโดยแบ่งเป็น ๔ รุ่นๆ ละ ๖๐ คน และในวันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ จะจัดให้ความรู้ในกลุ่มผู้นำโซนบางกุ้ง ๘ ชุมชนซึ่งเป็นรุ่นที่ ๔

โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ฯ
จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม นางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 5 มิถุนายน เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จึงร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้านการคัดแยกขยะ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน รู้คุณค่าและสามารถใช้ประโยชน์จากขยะได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถร่วมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ อลูมิเนียม พลาสติก ขวดต่างๆ แก้ว สายไฟ เศษเหล็ก โลหะ ได้ โดยแจ้งความจำนงร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคขยะรีไซเคิล ที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ทุกวัน หรือที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลฯ ทุกแห่ง

ประชาสัมพันธ์สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี